ست آموزشی اعلام سرقت

لیست ماژول ها :
1-دستگا کنترل مرکزی اعلام سرقت
2-صفحه کلید کنترل دستگاه مرکزی
3-اکسپندرجهت افزایش تعداد زون ها
4-تلفن کننده مجهز به سیم کارت
5-محافظ خط تلفن
6-سیرن
7-آژیر 
8-فلاشر
9-چشم الکترونیکی
10-شسنسور لرزش
11-سنسور مغناطیسی درب
12-ریموت
13-باتری