راهبند

                                                                                                           FAAC

                      

راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد (220 ولت)

دارای میله به طول حداکثر 5 متر

مدت زمان باز شدن 6 ثانیه

تعداد تردد 35 مرتبه در ساعت

امکان اتصال مفصل تا شونده تا 4 متر

امکان نصب فنس تا 4 متر

کاربرد نیمه صنعتی و خانگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد (220 ولت)

دارای میله به طول 2.8 متر

مدت زمان باز شدن 0.8 ثانیه

تعداد تردد نامحدود

مجهز به دو عدد لوپ دیتکور داخلی

کاربرد صنعتی . پارکینگ و عوارضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد (220 ولت)

دارای میله به طول 7 متر

مدت زمان باز شدن 6 ثانیه

تعداد تردد نامحدود

مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور داخلی

امکان نصب فنس تا 6 متر

کابرد صنعتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصل جدید راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد

تکنولوژی هیبرید (موتور 24 ولت و بدون جاروبک)

موتور و فنر تست شده تا 2 میلیون سیکل

دارای میله به طول 2.3 متر تا 8.3 متر

مدت زمان باز شدن 1.5 ثانیه (2 متر ) و 6 ثانیه ( 8 متر)

دارای اینکودر در جهت برگشت میله در صورت برخورد با مانع

مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور داخلی

امکان نصب مفصل تا شونده تا 4 متر

قابلیت نصب فلاشر روی بدنه

میله گرد به همراه LED

تعداد تردد نامحدود

امکان نصب فنس تا 7.5 متر

کاربرد صنعتی و پارکینگ